Instal·lació Climatització de la AEAT a Sant Feliu de LLobregat

Es projecta la reforma de la instal·lació de Climatització a l’Agència Tributaria de Sant Feliu de Llobregat.

La instalació que s’ha projectat per aquest espai ha estat:

- Substitució dels equips de producción d’energia

- Substitución del climatitzador d’aire primari

- Millora de la distribució de conductes d’aire primari

- Millora de les embocadures de fancoils i connexions de retorn

- Retorns de punts baixos

- Canvi de sistema del control de l’edifici

Promotor: Agència Tributaria

Any: 2015

Superficie: 5706,86 m2