Residència Geriàtrica de 72 llits

 

Situada al carrer Eduard Toda número 41-45 de Barcelona, el projecte de residència geriàtrica assistida consisteix en la reforma integral d’un edifici existent. La residència consta de 72 llits, sala de motricitat, fisioteràpia, podologia, consultori mèdic i psicologia.

En aquest projecte s’ha previst una instal·lació de climatització mitjançant un sistema d’expansió directa i cabal de refrigerant variable, en funcionament de bomba de calor, mitjançant unitats interiors de fals sostre de conductes. S’han establert diferents subsistemes, atenent orientacions i plantes d’usos diferents.

Respecte a la il·luminació, el sistema general es basa en un sistema central capaç de controlar les enceses de tots els espais comuns de l’edifici.

Tots els sistemes adoptats s’enfoquen a aconseguir una eficiència energètica òptima.

Arquitectes: Eva Rus Cabanas / Matthias Hilgert / Mariana Plana Ponte

Superficie: 3.037,18 m²

Any: 2010-2013