Inteco León

Nova seu de l’ Institut Nacional de las Tecnologies dela Comunicació(INTECO). L’edifici estarà format per una base que ocupa la totalitat de l’espai i una torre que marca els accessos amb dos grans cobertes, la modulació y distribució de la qual podrà ser transformada lliurament en funció de les necessitats presents i futures.

L’edifici tindrà plaques solars per satisfer les necessitats energètiques del sistema de calefacció i la col·locació d’aljubs a la coberta de   l’edifici que recullin l’aigua de la pluja, emmagatzemant-la en els dipòsits situats en la planta soterrani, en el que també s’ubicarà un aparcament amb capacitat per 163 vehicles.

Arquitectes: Pedro Ayesto & Laia Navarro

Superficies total:   11.300 m²

Any: 2006-2008