CAP “El Pla” a Sant Feliu de Llobregat

Ampliació del Centre d’Atenció Primària “El Pla” a la població de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

Aquesta ampliació es du a terme connectat amb l’edifici existent, i fent una plaça central. Per aquesta nova ampliació s’han dotat els espais següents:

-       Consultes

-       Diagnosi per la Imatge

-       Sala de formació

-       Sales d’espera

-       Banys

-       Vestidors

-       Sales d’instal·lacions

Tot l’edifici ampliat està dotat de les següents instal·lacions: Sanejament, Lampisteria, Enllumenat i Electricitat, Gas, Climatització, Gasos Medicinals, Protecció contra Incendis i Seguretat.

K2 és l’enginyeria encarregada de fer el projecte executiu d’instal·lacions, el projecte d’activitat i la direcció d’obra.

Arquitecte: Mateu Barba i Eduard Montané
 
Superfície total:     2.580m²

Any: 2007