Es projecten les instal·lacions d’un nou edifici terciari sanitari, per implantar una residència destinada per a persones de la 3ª edat amb una superfície de 4.966 m² a Pallejà. S’ha previst una ocupació de 162 usuaris i disposa d’espais comuns, habitacions, infermeria, sala de cures, sala de rehabilitació, sales de reunions, despatxos, magatzems, cuina, vestidors, [...]

Ha finalitzat la construcció d’una promoció de 5 edificis amb una superfície de 12.873 m² amb 89 habitatges i 3 plantes subterrànies que disposa de 197 places d’aparcament. La promoció està connectada a una xarxa de distribució tèrmica de Biomassa de la xarxa de District Heating que disposa el Municipi de Molins de Rei que [...]

Es projecta un nou edifici docent on s’implantarà les noves aules de Postgrau de la Universitat Abat Oliba amb una superfície de 4.205 m2 distribuïts en PB+2 i 3 plantes subterrànies. S’ha previst una font d’energia geotèrmica per proveir el consum de climatització de l’edifici sense emissions de CO2 així com una instal·lació solar fotovoltaica [...]