PROJECTES D’ENGINYERIA

Consultoria, estudis i avantprojectes

 • Instal·lacions mecàniques
  • Sanejament
  • Lampisteria
  • Climatització, ventilació i calefacció
  • Gasos medicinals
  • Instal·lacions extinció d’incendis
 • Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions de mitja i baixa tensió
  • Il·luminació
  • Xarxa de terres
 • Instal·lacions senyals febles
  • Informàtica, xarxa de veu i dades
  • Telefonia
  • Megafonia
  • TV/FM
  • Instal·lacions de detecció
  • Seguretat: CCTV, Parallamps, Alarmes

Projectes bàsics

Projectes d’execució d’instal·lacions

Projectes de legalització

 • Legalitzacions de Baixa tensió
 • Legalitzacions de climatizació i ACS

Llicencies ambientals i activitats

PROJECT MANAGEMENT

Gestions amb l’administració

Gestió i control de l’obra

Direccions d’execució

 • Estudi, interpretació i modificacions del projecte per adaptar-lo a les necessitats de l’obra.
 • Coordinació tècnica entre instal·lacions i obra civil
 • Redacció plànols de direcció d’obra
 • Control d’execució.
 • Preparació de la documentació per a la recepció final de l’obra.

Control de terminis i costos

 • Control d’amidaments
 • Certificacions
 • Terminis d’entrega de materials i fases d’obra

Assessorament en totes les etapes de l’obra

Control de qualitat

 • Control de qualitat i recepció dels materials
 • Control de qualitat de l’execució i muntatge de les instal·lacions
 • Control de posta en marxa

CONSULTORIA ENERGÈTICA

Calificacions i certificacions energètiques

 • Certificacions BREEAM
 • Certificacions LEED

Simulacions energètiques

 • Calener
 • Lider
 • Energy plus
 • Design Builder
 • eQuest

Simulacions il·luminació natural i artificial

Auditories energètiques

Estudis de viabilitat

Tramitació de subvencions

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Auditories tècniques

Estudis acústics

Estudis de cogeneració

Plans d’emergència

Plans de manteniment