Habitatges Bertran (Barcelona)

 Aquesta nova promoció d’habitatges, situada entre els carrers Bertran, Musitu i Joan Ferrandiz, està situada a la zona alta de la ciutat de Barcelona, en dues parcel·les amb una topografia amb molta pendent.

Es tracta d’una promoció separada en dos bloc diferenciats, amb 10 habitatges a cada un d’ells, i un aparcament comú per totes dues promocions.

Tots els habitatges disposen de calefacció, instal·lació de climatització amb equips d’expansió directa d’alta eficiència, instal·lació centralitzada de captació solar i electrificació elevada.

K2 és l’enginyeria encarregada del projecte executiu d’instal·lacions, el projecte de comunicació de l’aparcament i la direcció d’obra.

Els habitatges tenen entre 60 i 130m2.

Arquitectes: Nomen i Associats Arquitectes

Superfície total: 3.350 m²

Any: 2013