Hospital de Sant Antonio de Putaendo (Xile)

Projecte executiu d’un hospital modular de construcció accelerada com a part del programa de reconstrucció d’infraestructures hospitalàries situat a San Antonio de Putaendo, Xile. Per a la construcció d’aquest Hospital s’ha optat per una solució modular mitjançant procediments industrialitzats, desmuntables. El disseny de les instal·lacions s’ha adaptat a aquesta realitat de forma que facilita el muntatge dels mòduls.

Arquitecte coordinació general: Bbats consulting&projects S.L.P.

Superfície: 1.686 m²

Any: 2010