Servei d’Assajos Clínics

Aquest Projecte defineix i desenvolupa tots aquells processos necessaris per ajustar-se a les necessitat i directrius de la propietat i a la normativa vigent.

Es projecta una reforma del servei d’assajos clínics de l’Hospital Sant Joan de Déu on trobem un espai de treball, despatxos, laboratori, magatzem, consultes i sala polivalent.

Les instalacions que s’han projectat per aquest espai han estat:

Sanejament, lampistería, electricitat, enllumenat, climatització, ventilació, veu, dades i protección contra incendis.

Promotor: Hospital Sant Joan de Déu

Any: 2015