Servei d’Anatomia Patòlogica

Aquest projecte bàsic i d’execució abasta el sevei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat.

L’espai té una superficie de 278 m2 on s’ha distribuit per zones  de treball, espai de congeladors., laboratori tècnic, formol, i diferents àrees com ara Biobanc, secretaria, laboratori, despatxos i diagòstic.

Les instal·lacions que han estat condicionades són:

Sanejament, Lampisteria, Electricitat, Enllumenat, Climatització, Ventilació, Audiovisuals, Dades i Control, Protecció contra Incendis i Pneumàtica.