Parc Recerca Biomèdica de Barcelona

Situat al carrer Aiguader 88 de la ciutat de Barcelona, K2 Consulting ha estat l’enginyeria seleccionada per dur a terme una sèrie d’actuacions necessàries a l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica del barri de la Barceloneta.
Les actuacions que s’han previst dins d’aquesta licitació queden englobades a l’interior de l’edifici del PRBB i concretament a les seves instal•lacions, i són les que es llisten a continuació:
– Sala de calderes de Vapor
– Sala de calderes de Calefacció
– Caldera calefacció a Estabularis
– Descentralització producció ACS
– Aprofitament aigua de rebuig
– Millora sistema enllumenat Halls
– Climatització sales específiques
– Equip descalcificador en redundància
Totes i cada una de les actuacions s’ha dut a terme estudiant la millora en el consum final del client i l’eficiència energètica de l’edifici.

Promotor: PRBB
Enginyeria: K2 Consulting
Any: 2014