Pavelló Poliesportiu Olivar Gran

K2 Consulting juntament amb la col·laboració d’altres empreses del sector, va resultar guanyadora del concurs per a la nova construcció del Pavelló Esportiu a Figueres amb una sala esportiva triple i grades per a 300 persones.

Pel que fa a les instal·lacions s’ha previst un disseny d’elevada eficiència amb energia de fonts renovables on s’ha projectat un espai per la generació d’energia provinent de la biomassa per a la calefacció i el terra radiant. S’ha combinat la biomasa amb plaques de captació solar per l’ACS.