Pavelló de Farmàcia de l’Hospital Sant Pau

Projecte de reforma del Pavelló Farmacia que alberga les aules universitaries situat dins l’edifici modernista de Sant Pau, definint en primer lloc un projecte bàsic, posteriorment el projecte executiu on s’adequa i s’ adapten part de les instal·lacions existents i es manté l’èstil de l’edidici modernista catalogat.

Les instal·lacions projectades per aquests espais han estat:

Sanejament, lamapisteria, electricitat i enllumenat, climatització i ventilació, veu i dades, protección contra incendis, protecció i seguretat.

Per últim es duu a terme la direcció d’obra, així com el control tècnic i la qualitat de les instal·lacions executades.

Any: 2016