Ordenació del tram nord del C. Major de Sarrià

El projecte per a la nova ordenació del tram nord del carrer Major de Sarrià aprofundeix en la millora de la vialitat peatonal del tram, i col·labora a la pacificació viària del carrer.

El projecte planteja la reordenació i millora de les instal·lacions existents: tant de telefonia, com d’enllumenat  que actualment te un traçat aeri que creua a banda i banda del carrer, el clavegueram, els sistemes de mobilitat…i planteja altres de noves com el reg i la instal·lació de fibra òptica a tot el carrer.

 Arquitectes: Mateu Barba i Teixidor

Superficie total: 5.716,91 m²

Any: 2009