Hotel Room Mate Emma

Situat el Carrer Rosselló 205, a l’Eixample de Barcelona, en l’Hotel Room Mate Emma s’han conjugat a la perfecció els conceptes estètics amb l’alta eficiència energètica.

El projecte es caracteritza per la voluntat de trobar l’ambient apropiat per a cada zona mitjançant una il·luminació molt cuidada i un alt confort tèrmic.

Els sistemes d’enllumenat de leds regulables en façana i a l’interior, un sistema de climatització que garantitza un confort tèrmic òptim, uns sistemes de producció de fred i calor perfectament dissenyats i eficients fan del projecte d’instal·lacions del Hotel Emma un exemple d’integració entre les necessitats arquitectòniques, estètiques i funcionals.

Arquitectes: Luis Moneo Elejabarrieta / Yolanda Nadal Campistro

Superficie: 3.400 m²

Any: 2008