Hospital de Talca (Xile)

Projecte executiu d’un hospital modular de construcció accelerada com a part del programa de reconstrucció d’infraestructures hospitalàries situat a Talca, Xile.

Per a la construcció d’aquest Hospital s’ha optat per una solució modular mitjançant procediments industrialitzats, desmuntables.

El disseny de les instal·lacions s’ha adaptat a aquesta realitat de forma que facilita el muntatge dels mòduls.

 Arquitectes: Bbats consulting&projects S.L.P.

Superficie total:     2.241 m²

Any: 2010