District Heating Fira Barcelona

 

Fira de Barcelona, propietaria del recinte firal situat al Polígon Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat, ha vist mitjançant revisions internes, la necessitat de potenciar la instal·lació de calefacció quan les temperatures exteriors baixen per sota dels 4ºC, i provoquen una pèrdua de potència de les bombes de calor existents.

Aquesta situació, s’ha solucionat connectant els pavellons 2, 3, 4 i 6 a la xarxa de District Heating existent ja en alguns dels pavellons de la mateixa fira.

El projecte ha constat de traçats de canonades des d’una nova central de producció connectada a la xarxa del District Heating, fins a totes les sales de climatització dels quatre pavellons, majoritàriament situades a la coberta de cadascun d’aquests.

La instal·lació s’ha posat en funcionament dies abans del Mobile World Congress 2013.

Superfície total: 5.756m²

Any: 2013