Crematori Mataró

Nou edifici del Cementiri de “Les Valls” a la població de Mataró, Barcelona.

Previst com a un únic volum, les noves instal·lacions disposaran de serveis administratius, sala d’espera, botiga, sala de vetlla i forn crematori.

K2 és l’enginyeria encarregada de fer el projecte executiu d’instal·lacions, el projecte d’activitat, la direcció d’obra i les legalitzacions de baixa tensió, gas i instal·lació tèrmica.

Arquitecte: Xavier Bonet

Superfície total: 509m²

Any: 2007-2009