Escola Voramar


L’escola Voramar del barri del Poblenou de Barcelona, ha decidit ampliar les seves instal•lacions amb un nou edifici independent de 4 plantes, on s’hi desenvoluparà el servei de la parròquia veïna i la formació dels alumnes de primària i secundaria l’escola.
Per aquest nou edifici, tant des de la propietat com des de l’equip d’arquitectes i enginyers s’ha apostat per un edifici amb el mínim consum energètic possible. És per aquesta raó que el sistema de producció es du a terme amb una connexió a la xarxa de District Heating existent a la zona.
Amb aquesta mesura, la instal•lació d’enllumenat led amb un consum molt reduït, i l’alta eficiència dels tancaments de l’edifici, han propiciat la obtenció d’una catalogació A per part del ICAEN, amb el seu baix consum corresponent.
Des de K2 Consulting hem estat encarregats per du a terme el projecte executiu, el projecte d’activitats i la direcció d’obra.

Arquitectes: Xavier Bonet
Superfície total: 1.600m²
Any: 2013-2015