CEIP Bernat Calvó

Situat a la localitat de Reus (Tarragona), el CEIP Bernat Calvó es presenta com un complert i eficient equipament educatiu.

L’edifici consta de tres plantes en les que es distribueixen les diferents aules i dependències necessàries per al perfecte funcionament del equipament.

Així, a la planta baixa es distribueixen aules, els despatxos de professors i administració, els serveis, la cuina amb menjador, la biblioteca, el gimnàs, els vestuaris i el pati. També estan ubicades en aquesta planta les sales tècniques i la sala de calderes

A la planta primera i segona es trobem les aules grans com la d’informàtica, la de música, els despatxos de tutories i banys.

 Arquitecte: BRD y Asociados, SL

Superfície: 3.686 m²

Any: 2009