Casa Capell

La Casa Capell de Barcelona, situada a la Rambla del Prat nº27, ha vist ampliades les seves instal·lacions en 130m2, tenint així un espai multifuncional de 600m2 per ser llogat per activitats diverses.

Aquesta ampliació ha suposat la renovació del local adquirit, dotant-lo de les instal·lacions següents:

-       Enllumenat

-       Climatització i Ventilació

-       Megafonia

-       Electricitat

-       Lampisteria

-       Sanejament

-       Protecció contra incendis

Des de K2 Consulting s’han desenvolupat el projecte executiu, el projecte de llicència ambiental i la legalització de la Baixa tensió.

Tots els projectes s’han ideat mantenint l’estil de l’espai existent de la Casa Capell.

Arquitecte: Mateu Barba

Superfície total: 130 m²

Any: 2013