Campus Financer – Ciutat de la Banca (Madrid)

L’encàrrec ha estat una planta de l’edifici principal, dedicat a Restaurants, Cuines, Cafeteries i Sales VIP. Aquest nucli de diversos restaurants, amb ambients i característiques diferents donarà servei als 7.000 treballadors dels diferents edificis restaurats que composen la Ciutat de la Banca.

Les instal·lacions que s’han projectat són les de climatització, baixa i mitja tensió, senyals febles, contra incendis, gas, lampisteria i sanejament. Ha Estat d’especial complexitat la instal·lació de climatització, que calia adaptar al funcionament centralitzat de l’edifici, amb sistemes de control centralitzats i un alt grau de seguretat. La instal·lació de control d’encesa, amb zones de control punt a punt ha representat un nivell de qualitat elevat.

Arquitecte: Stéphane Cottrell

Superficie: 18.244 m²

Any: 2008