Àrea Vascular Hospital Sant Pau

En aquest espai ubicat al recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha projectat un quiròfan (Classe A) en concret a l’àrea vascular.

Per aquest projecte s’ha tingut en compte l’emplaçament dels gasos previstos per l’ús propi del quiròfan i també la instal·lació necessària per l’adaptació de la maquinaria que cal pel diagnòstic per la imatge.

A més d’aqueste instal·lacions s’ha reformat les següents:
Climatització i ventilació
Lampisteria i sanejament
Electricitat i enllumenat
Veu i dades
Fluids i gasos medicinals
Protecció contra incendis