Ampliació CAP Ciutat Meridiana

L’ampliació del nou Centre d’Atenció Primària està situada al C/ Sant Feliu de Codines de Barcelona.

Aquesta ampliació es dur a terme davant de l’edifici existent, construint un nou edifici connectat i amb les següents estances:

-       Consultes

-       Sales d’espera

-       Banys

-       Vestidors

-       Sales d’instal·lacions

El nou edifici consta de dues plantes sobre rasant.

K2 és l’enginyeria encarregada de fer el projecte executiu d’instal·lacions, el projecte d’activitat, la direcció d’obra i les legalitzacions de baixa tensió i instal·lació tèrmica.

Arquitecte: Xavier Bonet
 
Superfície total: 1.950m²

Any: 2009-2012