K2 Consulting, en col·laboració amb A3D Consulting, ha portat a terme la implantació de la metodología BIM al nostre despatx. S’han establert i desenvolupat les pautes de gestió, estructures de treball, flux d’informació i mecanismos de control necessaris per afrontar els projectes amb garanties d’èxit.
Les persones que formen el nostre equip, han rebut formació en BIM management, modelat MEP, pressupostos i eficiencia energética en un entorn BIM, estant plenament capacitats per desenvolupar i liderar qualsevol tipus de projecte.

Posts relacionats