Archive of Sanitari

Aquest projecte bàsic i d’execució abasta el sevei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat. L’espai té una superficie de 278 m2 on s’ha distribuit per zones  de treball, espai de congeladors., laboratori tècnic, formol, i diferents àrees com ara Biobanc, secretaria, laboratori, despatxos i diagòstic. Les instal·lacions que han [...]

Servei d’Assajos Clínics

Aquest Projecte defineix i desenvolupa tots aquells processos necessaris per ajustar-se a les necessitat i directrius de la propietat i a la normativa vigent. Es projecta una reforma del servei d’assajos clínics de l’Hospital Sant Joan de Déu on trobem un espai de treball, despatxos, laboratori, magatzem, consultes i sala polivalent. Les instalacions que s’han [...]

En aquest espai ubicat al recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s’ha projectat un quiròfan (Classe A) en concret a l’àrea vascular. Per aquest projecte s’ha tingut en compte l’emplaçament dels gasos previstos per l’ús propi del quiròfan i també la instal·lació necessària per l’adaptació de la maquinaria que cal [...]

Situat al carrer Aiguader 88 de la ciutat de Barcelona, K2 Consulting ha estat l’enginyeria seleccionada per dur a terme una sèrie d’actuacions necessàries a l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica del barri de la Barceloneta. Les actuacions que s’han previst dins d’aquesta licitació queden englobades a l’interior de l’edifici del PRBB i concretament a [...]

Hospital de Talca (Xile)

Projecte executiu d’un hospital modular de construcció accelerada com a part del programa de reconstrucció d’infraestructures hospitalàries situat a Talca, Xile. Per a la construcció d’aquest Hospital s’ha optat per una solució modular mitjançant procediments industrialitzats, desmuntables. El disseny de les instal·lacions s’ha adaptat a aquesta realitat de forma que facilita el muntatge dels mòduls. [...]

  El projecte del nou edifici Ambulatori de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta te la peculiaritat de tractar-se d’una construcció feta amb mòduls industrialitzats. Aquest mètode   obliga a conceptualitzar les instal·lacions de forma molt acurada per adaptar-se al posterior muntatge dels mòduls prefabricats. El nou edifici consta de 86 consultes externes, dues àrees [...]

Procés d’adequació, ampliació i reforma de les principals instal·lacions de producció de fred i de calor, així com la distribució d’energia de l’edifici, gasos medicinals, dades, etc. de la Clínica Sant Josep de Manresa per donar compliment al les noves necessitats funcionals i de creixement de l’edifici. L’edifici consta de 62 habitacions, 4 quiròfans, 1 [...]

Projecte executiu d’un hospital modular de construcció accelerada com a part del programa de reconstrucció d’infraestructures hospitalàries situat a San Antonio de Putaendo, Xile. Per a la construcció d’aquest Hospital s’ha optat per una solució modular mitjançant procediments industrialitzats, desmuntables. El disseny de les instal·lacions s’ha adaptat a aquesta realitat de forma que facilita el [...]

CUAP Carmelitana

El nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària està situat al  C/ Sant Gaudenci nº21-23 de Barcelona. Ocupa la planta baixa d’un edifici que actualment desenvolupa la funció de Clínica i es reforma per adaptar-la al nou ús. El CUAP disposa els serveis habituals d’atenció continuada, amb medicina general, traumatologia, cirurgia, Radiologia, oficines d’informes i zones tècniques. [...]

Hospital lleuger de Granollers

L’hospital disposa d’un pàrquing amb 42 places, una àrea d’urgències, una àrea de consulta i atenció ambulatòria especialitzada, un bloc quirúrgic i de cirurgia menor ambulatòria amb set quiròfans, i una zona d’hospitalització amb 60 llits distribuïts en trenta habitacions dobles. En aquest projecte cobra especial rellevància el tractament d’algunes zones que per les seves [...]