Archive of Residencial

Ha finalitzat la construcció d’una promoció de 5 edificis amb una superfície de 12.873 m² , format per 89 habitatges i 3 plantes subterrànies que disposen de 197 places d’aparcament. K2 Consulting ha portat a terme el projecte executiu, d’activitats i les legalitzacions. Destaquem que la promoció està connectada a una xarxa de distribució tèrmica [...]

Habitatges Marina (Barcelona)

Aquesta nova promoció d’habitatges es troba situada al xamfrà entre els carrers Marina i Ausias Marc, al barri de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’una promoció de 23 habitatges, amb 3 locals, trasters i aparcament comú. Totes les vivendes disposen de calefacció, instal·lació de climatització opcional am equips d’expansió directa d’alta eficiència [...]

Aquesta nova promoció d’habitatges, situada entre els carrers Diputació i Consell de Cent, està situada al barri de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’una promoció de 38 habitatges, amb 1 local, trasters i aparcament comú. Tots els habitatges disposen de calefacció, instal·lació de climatització opcional amb equips d’expansió directa d’alta eficiència, terra [...]

Habitatges Rosselló 24-26

Aquesta nova promoció d’habitatges, situada al xamfrà entre els carrers Rocafort i Rosselló, està situada al barri de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’una promoció de 24 habitatges, amb 4 locals, trasters i aparcament comú. Tots els habitatges disposen de calefacció, instal•lació de climatització opcional amb equips d’expansió directa d’alta eficiència, instal•lació [...]

Habitatges Bertran 146

Aquesta nova promoció d’habitatges, situada entre als carrers Bertran, i Solanes, està situada a la zona alta de la ciutat de Barcelona, en una parcel•la amb una topografia amb molta pendent. Es tracta d’una promoció de 7 habitatges, amb trasters i aparcament comú. Tots els habitatges disposen de calefacció, instal•lació de climatització opcional amb equips [...]

Habitatges Bertran (Barcelona)

 Aquesta nova promoció d’habitatges, situada entre els carrers Bertran, Musitu i Joan Ferrandiz, està situada a la zona alta de la ciutat de Barcelona, en dues parcel·les amb una topografia amb molta pendent. Es tracta d’una promoció separada en dos bloc diferenciats, amb 10 habitatges a cada un d’ells, i un aparcament comú per totes [...]

  Situada al carrer Eduard Toda número 41-45 de Barcelona, el projecte de residència geriàtrica assistida consisteix en la reforma integral d’un edifici existent. La residència consta de 72 llits, sala de motricitat, fisioteràpia, podologia, consultori mèdic i psicologia. En aquest projecte s’ha previst una instal·lació de climatització mitjançant un sistema d’expansió directa i cabal [...]

Residència Assistida a Reus

En el projecte de la residència assistida de Reus es busca aconseguir un edifici d’altes prestacions i qualitats que s’adapti a la perfecció a l’ús i a les necessitats particulars al què està destinat. L’edifici disposa d’un elaborat control d’il·luminació que permet tenir un estalvi energètic i un control sobre el consum molt rellevant. L’edifici [...]

Hotel Room Mate Emma

Situat el Carrer Rosselló 205, a l’Eixample de Barcelona, en l’Hotel Room Mate Emma s’han conjugat a la perfecció els conceptes estètics amb l’alta eficiència energètica. El projecte es caracteritza per la voluntat de trobar l’ambient apropiat per a cada zona mitjançant una il·luminació molt cuidada i un alt confort tèrmic. Els sistemes d’enllumenat de [...]