Archive of Altres

K2 Consulting juntament amb la col·laboració d’altres empreses del sector, va resultar guanyadora del concurs per a la nova construcció del Pavelló Esportiu a Figueres amb una sala esportiva triple i grades per a 300 persones. Pel que fa a les instal·lacions s’ha previst un disseny d’elevada eficiència amb energia de fonts renovables on s’ha [...]

Aquest pavelló ha estat dissenyat per la seva construcció l’any 2015 per poder acollir el país d’Espanya durant els 6 mesos de durada de l’exposició. Partint d’unes exigències molt altes en termes d’eficiència energètica i aprofitament de l’energia, s’ha desenvolupat un pavelló íntegrament de fusta amb els següents espais: – Restaurant Tapes – Restaurant Vip [...]

Outlet ASICS a La Roca Village

  Després de la implantació de la nova botiga a la ciutat de Barcelona de la marca Asics, aquesta segueix ampliant punts de venta i ara s’ha instal·lat al Centre Comercial La Roca Village amb una botiga outlet. Des de l’enginyeria K2 Consulting s’han dut a terme el projecte bàsic, el projecte executiu d’instal·lacions i [...]

  Fira de Barcelona, propietaria del recinte firal situat al Polígon Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat, ha vist mitjançant revisions internes, la necessitat de potenciar la instal·lació de calefacció quan les temperatures exteriors baixen per sota dels 4ºC, i provoquen una pèrdua de potència de les bombes de calor existents. Aquesta situació, s’ha solucionat connectant [...]

Casa Capell

La Casa Capell de Barcelona, situada a la Rambla del Prat nº27, ha vist ampliades les seves instal·lacions en 130m2, tenint així un espai multifuncional de 600m2 per ser llogat per activitats diverses. Aquesta ampliació ha suposat la renovació del local adquirit, dotant-lo de les instal·lacions següents: -       Enllumenat -       Climatització i Ventilació -       Megafonia [...]

Botiga ASICS a Barcelona

La nova botiga de la marca internacional ASICS a Barcelona, està situada a l’avinguda Diagonal nº543, just al costat del centre comercial l’Illa Diagonal. S’han dut a terme el projecte bàsic, el projecte executiu d’instal·lacions, la llicència ambiental i les diferents legalitzacions de baixa tensió i climatització. Les instal·lacions que s’han instal·lat en aquesta obra [...]

El projecte per a la nova ordenació del tram nord del carrer Major de Sarrià aprofundeix en la millora de la vialitat peatonal del tram, i col·labora a la pacificació viària del carrer. El projecte planteja la reordenació i millora de les instal·lacions existents: tant de telefonia, com d’enllumenat  que actualment te un traçat aeri [...]

Crematori Mataró

Nou edifici del Cementiri de “Les Valls” a la població de Mataró, Barcelona. Previst com a un únic volum, les noves instal·lacions disposaran de serveis administratius, sala d’espera, botiga, sala de vetlla i forn crematori. K2 és l’enginyeria encarregada de fer el projecte executiu d’instal·lacions, el projecte d’activitat, la direcció d’obra i les legalitzacions de [...]