Es projecta un nou edifici docent on s’implantarà les noves aules de Postgrau de la Universitat Abat Oliba amb una superfície de 4.205 m2 distribuïts en PB+2 i 3 plantes subterrànies.

S’ha previst una font d’energia geotèrmica per proveir el consum de climatització de l’edifici sense emissions de CO2 així com una instal·lació solar fotovoltaica per dotar l’edifici d’una energia renovable de la xarxa elèctrica per minimitzar així el consum d’energia elèctrica.

 

Posts relacionats