El centre sanitari privat ubicat a Barcelona, està realitzant un procés de reforma i ampliació de diferentes espais a la Clínica i K2 Consulting està desenvolupant el Plan Director d’enginyeria de les instal·lacions.

Posts relacionats